Wilt u meer informatie? Mail ons nu
Het goede doel

Het goede doel

Het geld wat wordt opgehaald door alle Roparun teams tijdens het Roparun jaar wordt door het bestuur van Stichting Roparun toegekend aan instellingen, goede doelen of projecten die bijdragen aan de missie van Roparun.

Het geld wat wordt opgehaald door alle Roparun teams  tijdens het  Roparun jaar wordt toegekend aan instellingen, goede doelen of projecten die bijdragen aan het motto van Roparun. “Leven toevoegen aan de dagen waar vaak geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven” Je kunt hierbij denken aan de inrichting van een inloophuis, waar (ex-) kankerpatiënten en/of naasten elkaar kunnen ontmoeten. Vakanties voor mensen met kanker en hun familie zodat zij, ook in een akelige periode, een mooie herinnering kunnen creëren. Workshops in ziekenhuizen waarbij mensen met kanker leren omgaan met uiterlijke veranderingen die ze krijgen door de behandelingen. Een fijne dag uit voor zieke kinderen en hun broertjes of zusjes, zodat zij even niet hoeven te denken aan het ziek zijn. De ontwikkeling van ‘palliatieve boxen’, een hulpmiddel voor mensen in een terminale fase die graag in de eigen thuisomgeving willen verblijven. Of de inrichting van een hospice om er voor te zorgen dat mensen tijdens hun laatste levensfase in een prettige omgeving kunnen verblijven.

CBF KEURMERK

Stichting Roparun heeft op 1 augustus 2006 het CBF Keurmerk ontvangen. Dit betekent dat een donateur er op kan vertrouwen dat we verantwoord met een gift omgaan. 

ANBI

Stichting Roparun staat bij de belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling met RSIN 802987527. Dankzij de ANBI status zijn giften aan de Roparun aftrekbaar van de belasting.

GEDRAGSCODE

Stichting Roparun hanteert de volgende gedragscode.

De gever kan er op vertrouwen dat:

 • volledige, juiste en toegankelijke informatie over het doel van werving wordt verstrekt
 • bij werving respect voor gever en begunstigde wordt betoond
 • gestreefd wordt naar maximale kwaliteit bij alle uitvoerende werkzaamheden
 • zoveel mogelijk van de ontvangen middelen aan het goede doel wordt besteed
 • volledig, eerlijk en begrijpelijk verantwoording wordt afgelegd over besteding van de middelen en de activiteiten om de doelstelling te realiseren

De begunstigde kan er op vertrouwen dat:

 • er met respect zal worden gehandeld
 • gestreefd wordt naar maximale kwaliteit bij de activiteiten om de doelstelling te realiseren

De vrijwilliger kan er op vertrouwen dat:

 • algemeen aanvaarde regels en normen van goed opdrachtgeverschap worden nageleefd, voor zover deze van toepassing zijn op hun werkzaamheden
 • goede voorwaarden worden geschapen voor hun inzet
 • zij op passende wijze worden gewaardeerd voor hun inzet

Collega-instellingen kunnen er op vertrouwen dat:

 • onderling respect wordt betoond
 • bereidheid tot overleg over gemeenschappelijke belangen bestaat
 • gestreefd wordt naar afstemming en samenwerking bij werving, beheer en besteding
 • publiekelijk geen negatieve uitspraken over elkaar worden gedaan
Wordt ook donateur